Forsvaret ikke bedt om å øke overvåking i Nordsjøen