Milliardoverskudd for Norwegian i andre kvartal

foto