Nokas-dømt løslates tidligere etter ulovlige ransakinger