Nye tiltak i årets villreinjakt på Hardangervidda for å hindre skrantesyke

foto