Utenlandsk statsborger bekreftet død etter drukningsulykke i Andebu