Produksjonen nedstengt på oljeplattform etter strømbrudd