Australia henter hjem flere barn og kvinner fra syriske leirer