Faktisk.no: Ja, nå er det ekstreme forskjeller i strømprisen