Norge og Tyskland undertegnet forsvars- og sikkerhetsavtale

foto