Kontrollkomitélederen deltok i hjelpetransport til Ukraina

foto