Norge øremerker 1,7 milliarder av Ukraina-støtten til vedlikehold og reparasjoner

foto