Telenor ilegges gebyr på 7 millioner kroner for brudd på kravet om likebehandling

foto