Oljefondet investerer fortsatt i selskaper knyttet til atomvåpen

foto