Vårt Land: Kjell-Ingolf Ropstad slipper tilleggsskatt

foto