Spionmistenktes forsvarer: Han vil trolig akseptere utvisning