Vedum vil endre loven for å hindre salg av store landeiendommer til utlandet

foto