Flere pasienter får behandling i spesialisthelsetjenesten

foto