Luftromsrestriksjoner i rasområdet i Bagn oppheves

foto