Ombud: Ikke ulovlig av butikk å nekte adgang for dem som støtter Israel