Australsk urfolk får millionkompensasjon for skader som følge av gruvedrift