Kong Charles skal delta på FNs klimatoppmøte i Dubai