Nordisk råd oppretter gruppe for kunstig intelligens