Eva Kristin Hansen etter henleggelsen: Mediestormen har vært svært krevende

foto