EU: Twitter må rette seg etter loven – eller risikere bøter eller stengning

foto