Faktisk.no: Nei, det er ikke farlig å spise svinekjøtt fra Danmark