Tek-giganter enige om å følge retningslinjer om kunstig intelligens