Regjeringen vil gi lokalpolitikere mer makt til å si nei til privatskoler

foto