NVE: Høyeste nettoeksport på kraft over en uke noensinne

foto