To produksjonsområder for fiskeoppdrett får rødt lys

foto