Eksstatsminister kan bli kongemaker i dansk politikk