Høyesterett godtar fransk datamateriale som bevis

foto