Statsminister Ficos tilstand er fortsatt svært alvorlig