Meldinger om rekordhøy valgdeltakelse i Thailand

foto