Kan bli 10 millioner ekstra til skadefelling av rovdyr