Russland og Nato er i direkte konfrontasjon, ifølge Kreml