Finnes tilbød å lage forenklet aksjeliste før valget – Solberg ville ha komplett liste

foto