Håp om ny internasjonal avtale om vern av natur

foto