Seks år etter terrorangrepene gjør Belgia seg klar for det store rettsoppgjøret

foto