Arbeidsministeren støtter Nav-ansatte: Det er stort rom for skjønn i sosialhjelpssaker

foto