Dette er bakteppet for den politiske uroen i Israel