Europol involvert i rekordbeslag av kokain i Norge og Tyskland

foto