Regjeringen gir konsesjon til utbygging av Yggdrasil-området med kraft fra land