Norges institusjon for menneskerettigheter ber om evaluering av Fosen-saken