Forsvarer: Viggo Kristiansen ønsker å møte i retten

foto