Republikansk forslag for å unngå amerikansk nedstenging