Saksordfører i habilitetsgranskning: – Tar Økokrims avgjørelse til etterretning