Militæret bedt om å ivareta sikkerheten etter valg på Fiji

foto