Tilsynsutvalg skal vurdere høyesterettsdommer Skoghøy

foto