OMV leverer utbyggingsplan for gassfeltet Berling

foto