Statsforvalteren gir fellingstillatelse for bjørn i Sør-Varanger